De verschillende oorzaken van funderingsproblemen

Als uw woning kampt met funderingsproblemen kan dit een grote zorg zijn. Uw huis is nota bene uw thuis, de plek waar u zich veilig voelt en waar u zich comfortabel kunt terugtrekken. Problemen met uw fundering kunnen dit beïnvloeden. Gelukkig zijn funderingsproblemen, van klein tot groot, te verhelpen op duurzame wijze. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat er éérst grondig onderzocht wordt hoe het in eerste instantie heeft kunnen gebeuren. Zo voorkomt u dat het ooit weer kan gebeuren.

Oorzaken van funderingsproblemen

Funderingsproblemen, zoals een verzakking van uw huis, kan diverse oorzaken hebben. U zult er misschien niet direct aan denken maar factoren als uw woonplaats of de seizoenen kunnen van grote invloed zijn. Om u hier een goed beeld van te geven nemen we de verschillende (meest voorkomende) oorzaken van funderingsproblemen met u door.

Verschillende funderingstypes

Indien u een uitbouw of aanbouw heeft laten bouwen kan het zo zijn dat deze op een andere fundering rust dan uw woning. Zo kan uw woning bijvoorbeeld op palen staan, maar de aan-/uitbouw op staal. Deze ongelijkheid kan tot problemen leiden.

Vochtverlies

In droge perioden, bijvoorbeeld een zeer warme zomer, kan het zo zijn dat grondwater verdampt wordt of dat bomen ‘extra’ grondwater uit de grond trekken. In beide gevallen kan dit leiden tot onvoldoende steun voor de fundering.

Geconcentreerde belasting

In sommige gevallen is een specifiek deel van uw woning te hoog belast. De oorzaken hiervan zijn zeer uiteenlopend: van niet correct bouwen tot een zeer zwaar object. Wat de oorzaak ook is, in elk geval zal op den duur de fundering overbelast worden.

Bodemgesteldheid

Door inklinking van veengrond of kleigrond heeft de fundering onvoldoende steun en draagkracht. Ook het wegspoelen van de draagkrachtige grond, door bijvoorbeeld zeer hevige regenval, kan tot funderingsproblemen leiden.

Verkeer of bouwactiviteiten

Externe factoren als hevige verkeersdrukte of zware bouwactiviteiten zorgen voor trillingen in de grond. Dit kan uiteindelijk tot aantasting van de fundering leiden, met name als de fundering al niet in de beste staat was.